در حال بارگذاری

شرکت آروند سورین

کمپانی خلاق حوزه پزشکی و ژنتیک

کمپانی خلاق حوزه پزشکی و ژنتیک شرکت آسو ارائه دهنده خدمات ایکس ایگرگ زد در سال 1397 توسط محمد هادی یوسفی تاسیس گردید